Make your own free website on Tripod.com


Wat Pracacinaram, Kampung Kulim, 16250 Wakaf Bharu, Kelantan. Tel: 09-7190856    H/P: 010-9812441

 

»ª¿¨°Í³¾ÓÁÖ´å°Í²î½úÄÇÄÏ·ðËÂ

Çë²ÎÓë±¾ËÂÇ°ÈÎÖ÷³Ö¼æÇ°Èθ±É®Íõê¼ÅíݱÅþµäÀñ

Ö£ºÈ«ÌåÉÆÄÐÐÅÅ®

        ±¾Ë¶©ÓÚ2000Äê5ÔÂ30ÈÕÖÁ6ÔÂ4ÈÕ¾ÙÐÐÉÏÊöµÄµäÀñ¡£ÎªÁËÄܲÎÓë´ËÀúÊ·ÐÔµÄÊ¢»á²¢ÏòÇ°ÈÎ

ס³ÖÖÂÒÔ×îºóµÄ¾´Òâ¡£³ïί»áÈÈÁÒ»¶Ó­´ó¼ÒÓ»Ô¾³öϯ¹ÛÀñ¡£ÏÂÁÐ×ÈÓйصÄÒÇʽ£º
 
 

30.5.2000 £¨ÐÇÆÚ¶þ£©
ÉÏÎç¾Åʱ£ºËÄλ¸ßÉ®Ëо­
ÉÏÎçʮʱ£º°áÒÆÒѹÊê¼ÅíÒÅÌåµ½»ð»¯´¦
ÉÏÎçʮʱ°ë£ºÕ«É®ÒÇʽ
31.5.200 £¨ÐÇÆÚÈý£©
ÉÏÎç¾Åʱ°ëÖÁÒ¹£ºÖÚÉ®Ëо­
1.6.200 £¨ÐÇÆÚËÄ£©
ÉÏÎç¾Åʱ°ë£º¾Åλ¸ßÉ®Ëо­
ÍíÉÏÆßʱ£º·ðѧ½²×ù
ÍíÉÏ°Ëʱ£ºÖÚÉ®Ëо­
2.6.200 £¨ÐÇÆÚÎ壩
ÉÏÎçʮһʱ£ºÕ«É®ÒÇʽ
ÏÂÎç¶þʱ£ºÈýλ¸ßÉ®Ö÷³Ö½²×ù
ÍíÉÏÆßʱ£º¸ßÉ®Ëо­
3.6.200 £¨ÐÇÆÚÁù£©
ÉÏÎçʮʱ°ë£ºÊ®Î»¸ßÉ®Ëо­
ÉÏÎçʮһʱ£º¹©Õ«Óè70λ¸ßÉ®
ÏÂÎç¶þʱ£ºÌ©ÄϸßÉ®Ö÷½²·ðÀí
ÏÂÎçÈýʱ£º70λ¸ßÉ®Ëо­
ÏÂÎçÈýʱ°ë£º²¼Ê©ôÂôÄ
ÏÂÎçËÄʱ°ë£ºÌ©¹úÁìÊ´óʹЯ´øÊ¥»ðµÖ´ï±¾ËÂ
ÍíÉÏʮʱ£ºÒѹÊê¼ÅíݱÅþÒÇʽ
4.6.200 £¨ÐÇÆÚÈÕ£©
ÉÏÎç°Ëʱ°ë£ºÊÕÊ°ÒŹÇÒÇʽ
ÉÏÎçʮʱ°ë£ºÊ®Î»¸ßÉ®Ëо­
ÉÏÎçʮһʱ£ºÕ«É®ÒÇʽ

 

WAT PRACACINARAM
KG. KULIM, 16250 WAKAF BHARU, KELANTAN.
TEL. No: 09-7190856    H/P No:010-9812441

JEMPUTAN KE UPACARA PENYEMPURNAAN MENDIANG PRAK PHAISAN THAMAKWATHI
(CHAU KHUN THAN PHOM)
BEKAS TIMBALAN KETUA BHIKKHU KELANTAN MERANGKAP
KETUA BHIKKHU WAT PRACACINARAM, WAKAF BHARU, KELANTAN.

Dengan hormatnya tuan/puan, semua penganut Buddhis sekalian dijemput ke upacara di atas bagi member i penghormatan terakhir kepada mendiang Prak Phaisan Thammakwathi (Than Phom).  Semoga kehadiran tuan/puan akan menyerikan adat istiadat yang penuh bersejarah ini lagi.
 
 

 
Aturcara Majlis
30.5.2000
(Selasa)
9.00 pagi
10.00 pagi

10.30 pagi

 • Upacara membaca ayat-ayat suci oleh 4 ornag Bhikkhu.
 • Upacara memindah mendiang Chau KHun Than Phom ke atas tempat pembakaran.
 • Majlis makan Bhikkhu.
31.5.2000
(Rabu)
9.30 pagi hingga malam
 • Upacara membaca ayat-ayat suci oleh Bhikkhu-Bhikkhu.
1.6.2000
(Khamis)
9.30 pagi
7.00 malam
8.00 malam
 • Majlis pembacaan Suat Mungkhun oleh 9 orang Bhikkhu.
 • Ceramah Agama.
 • Upacara membaca ayat-ayat suci oleh Ketua Bhikkhu.
2.6.2000
(Jumaat)
11.00 pagi
2.00 petang
7.00 malam
 • Upacara penyembahan Danna (thau bat) kepada Bhikkhu.
 • Ceramah Sangkhayana oleh 3 orang Ketua Bhikkhu.
 • Majlis membaca ayat-ayat suci oleh Ketua Bhikkhu.
3.6.2000
(Sabtu)
10.30 pagi

11.00 pagi
2.00 petang

3.00 petang

3.30 petang
4.30 petang

 • Majlis membaca ayat-ayat suci Phraphuthamon oleh 10 orang Ketua Bhikkhu.
 • Upacara penyembahan Danna kepada 70 orang Bhikkhu.
 • Cerama Agama oleh Chau Khun Pratham Rathanakhon (Ketua Bhikkhu Trang Thailand).
 • Upacara membaca ayat-ayat suci Matikabangsekhun oleh 70 orang Bhikkhu.
 • UpacaraThod Pha Bangsekhun.
 • Upacara Prachathang Plean Sop oleh Yang Mulia Konsul Besar Thailand.
10.00 MALAM
 

 

 • UPACARA PENYEMPURNAAN MENDIANG PRAK PHAISAN THAMAKWATHI (THAN PHOM) - BEKAS TIMBALAN KETUA BHIKKHU KELANTAN, MERANGKAP KETUA BHIKKHU WAT PRACACINARAM, KG. KULIM, WAKAF BHARU, KELANTAN.
4.6.2000
(Ahad)
8.30 pagi
10.30 pagi
11.00 pagi
 • Upacara mengutip tulang/abu.
 • Majlis membaca ayat-ayat suci oleh 10 orang Bhikkhu.
 • Majlis penyediaan makan kepada Bhikkhu

 •  

  AHLI JAWATANKUASA BHIKKHU

  Prak Wichanjanmuni - Ketua Bhikkhu Kelantan.
  Prak Athakmuli - Ketua Bhikkhu Changwad Narathiwat - Thailand
  Prakhru Withethamanak - Ketua Bhikkhu Jajahan Tumpat 2.
  Prakhru Suwanwudthitong - Ketua Bhikkhu Jajahan Tumpat 1.
  Prakhru Mungkhansirikrak - Ketua Bhikkhu Jajahan Pasir Puteh
  Prakhru Pitsangsuphakit - Ketua Bhikkhu Jajahan Pasir Mas

   
   
   
  Send mail to kltan@engineer.com with questions or comments about this web site.
  Last modified: May 25, 2000