d/a Wat Pracacinaram, Kampung Kulim, 16250 Wakaf Bharu, Kelantan. email: pbwb@time.net.my

Menu Pilihan

Aktiviti-aktiviti PBWB

Di antara aktiviti-aktiviti yang telah dan sedang dijalankan oleh PBWB ialah:


Kelas Dharma Hari Jumaat

Mengelola dan menyelia kelas-kelas Dharma Hari Jumaat di kampung-kampung lain. Sejarah penubuhan dan profil Kelas Dharma Jumaat boleh dirujuk di sini.

Pusat Sumber

Menyediakan sumber, terutamanya bahan bacaan Buddhisme dalam bahasa Malaysia yang amat kurang sekali pada masa ini. Buku-buku serta bahan terbitan PBWB telah dikhazanahkan di dalam projek laman web dhamm-bm, anda boleh merujuk kepada laman web tersebut di alamat http://dhamma-bm.tripod.com
 

Ceramah-Ceramah Agama

Mengadakan ceramah-ceramah Buddha-Dharma.
 

Kelas Bimbingan

Mengadakan kelas bimbingan PMR, SPM dan STPM secara percuma.
 

Sosial

Merancang dan mengadakan aktiviti sukan dan kebudayaan kepada belia-belia buddhis.

 

Send mail to pbwb@time.net.my with questions or comments about this web site.
Last modified: 30 March, 2003